Krjk frisstse bngszjt

Tisztelt Ügyfeleink!

Telefonos ügyfélszol­gálatunk munkanapokon 0800 - 1700 óra, csütörtökönként 0800 - 2000 óra között érhető el.
Telefon
06 1 371-1238
06 40 696-103
Fax
06 1 371-1239
Email
info#ippark.hu

GYIK

K: Mit jelent a DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS?
V: A digitális átállás során a földi, analóg módon sugárzó antennák kerülnek lekapcsolásra két lépcsőben 2013.07.31-én illetve 2013.10.31-én. Ezen időpontok után a földi sugárzású analóg műsorok (M1, TV2, RTLKlub) már nem lesznek foghatók hagyományos szoba- vagy tetőantennával. Aki továbbra is ingyenesen kíván televíziózni az a fenti dátum után már csak a digitálisan sugárzott műsorokat tudja venni. A digitális vételhez olyan TV készülék szükséges, amelybe be van építve a digitális dekóder (DVB-T). Akinek nincs ilyen TV-je az vásárolhat külső dekódert. Bővebb információ a digitális átállás weboldalon található.

K: Érint-e engem a DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS?
V: Ha Ön az IP-Park Kft-től vesz igénybe TV szolgáltatást, akkor Önnek nincs teendője. Dőljön hátra, és élvezze továbbra is a magas színvonalú, digitális TV szolgáltatásunkat..

K: Hol érhetők el az IP-Park Kft. szolgáltatásaihoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek?
V: Az ÁSZF-ek az Elektronikus Hírközlési Törvényben előírtak alapján az IP-Park Kft. weboldalán, illetve az ügyfélszolgálati irodánkban érhetők el.

K: Hogyan érhető el az IP-Park Kft., hol lehet hibát bejelenteni?
V: Irodánk munkanapokon 08-20 óráig a 06 1 371-1238-as, vagy a 06 40 696-103-as telefonszámon, illetve Fótligetről a belső hálózatból ingyenesen hívható 01000 telefonszámon érhető el. Más időpontokban üzenetrögzítő üzemel, melynek hangüzeneteit ügyeletes kollégánk e-mail-en kapja meg. A hibabejelentés másik módja, a weboldalunkon található hibabejelentő formula kitöltése.

K: Ha nem vagyok elégedett a szolgáltatással, hogyan tudok panasszal élni?
V:A Kapcsolat menüpontban található elérhetőségeink valamelyikén élhet szóbeli panasszal telefonon keresztül, vagy személyesen, illetve fordulhat hozzánk írásban is.

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni és szükség szerint orvosolni kell. Ha az Előfizető a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges a Szolgáltató a panaszról köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát köteles személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az Előfizetőnek átadni; telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az Előfizetőnek legkésőbb a 30 napon belüli érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles az Előfizetőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

Amennyiben a bejelentés, panasz kivizsgálására a 30 nap nem elegendő, a Szolgáltató – a 30 napon belül – köteles írásban értesíteni az Előfizetőt az ügy elintézésének várható időpontjáról.

Ha az Előfizető a Szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a Szolgáltató a bejelentést haladéktalanul nyilvántartásba veszi, és szóbeli bejelentés esetén lehetőleg azonnal, egyéb esetben legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja és megválaszolja. A Szolgáltató a bejelentés megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult az előfizető szerződést díjtartozás miatt felmondani.

A felügyeleti szervek elérhetőségei:

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság

 • Cím: H-1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
 • Levelezési cím: H-1525 Budapest Pf. 75.
 • Telefon: +36 (1) 457-7100
 • Telefax: +36 (1) 356-5520

Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjének Hivatala
 • Telefon: +36 (1) 457-7141
 • Telefax: +36 (1) 457-7105
 • E-mail: hfjkh@nhh.hu

A panaszkezeléssel kapcsolatos további részletes információkat az ÁSZF 6.2 fejezete tartalmazza.

K: Milyen rendelkezésre állást vállal az IP-Park Kft. a különböző szolgáltatásaira?
V: A szolgáltatásokhoz tartozó minőségi célértékek, közöttük a rendelkezésre állás is az ÁSZF 2. mellékletében találhatók.

K: Lehet-e faxot küldeni a telefonszolgáltatás keretein belül?
V: Igen, fax küldése lehetséges.

K: Egyszerűsíthető, gyorsítható-e a szolgáltatás elérése televízió készüléken?
V:
IPTV rendszerünket a felhasználó igények, észrevételek figyelembe vételével is folyamatosan fejlesztjük. A közeljövőben elkészülő verzióban a TV csatornák elérhetőségét könnyebbé tesszük oly módon, hogy bekapcsolás után, nem a menürendszer lesz látható a képernyőn, hanem az élő TV adás. A menü előhívása és elrejtése a távirányító MENU gombjával továbbra is megoldható marad.

K: Beállítható-e egyedileg az adások sorrendje?
V:
A jelenlegi verzióban ez a funkció nem elérhető. A jövőbeli fejlesztési tervekben természetesen szerepel a szolgáltatás ilyen jellegű bővítése.

K: Igénybe vehető-e a kép a képben (PIP) szolgáltatás?
V:
A TV készülékek PIP funkciója analóg TV jelforrás (TV koax bemenete) vagy különböző jelforrások (pl. videomagnó, DVD, Set-Top-Box) használata esetén vehető igénybe. A videomagnó, a DVD, a Set-Top-Box a TV Scart csatlakozóját használva küld jelet a TV számára. Ez a bemenet egy időben csak egy műsorjel továbbítására használható. Ez azt jelenti, hogy egy PIP-es készülék egyik ablakában pl. a TV, a másik ablakában pedig pl. a DVD lejátszó képe nézhető. Két TV csatorna műsorának egyidejű, két ablakban történő megjelenítésére digitális rendszerek esetén nincs mód.

K: Elérhetőek-e HD adások a rendszerben?
V:
Igen, az IP-Park Kft. IPTV rendszerében elérhetőek HD minőségű adások is.

K: Mik a jelenlegi rendszer csak digitális televíziózásban elérhető szolgáltatásai?
V:
Az IP-Park Kft. digitális IPTV rendszerében már most is számos olyan szolgáltatás elérhető, amely analóg rendszerekben nem. Például:
 • digitális kép- és hangminőség
 • elektronikus programújság (EPG)
 • szülői zár a korhatáros műsorok kóddal történő eléréséhez
 • videotéka
 • hírek és időjárás információk
 • 16:9 képméret
 • felirat- és hang nyelvének beállítása
 • műsorok rögzítése
 • "TimeShifting", azaz megállítható és oda-vissza tekerhető élő műsor
 • a használatot segítő menürendszer, a rendszer nyelvének megváltoztatási lehetőségével
 • online kiegészítő csomag megrendelés
 • szolgáltatói információk
Jövőbeni fejlesztési terveink:
 • "Kedvencek" menüpont a csatorna sorrend változtathatóságához